Norwegian National Anthem : Ja, vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet (English: Yes, We Love This Country) is the National Anthem of Norway.

Lyrics of the Norwegian National Anthem are penned by Bjørnstjerne Bjørnson and the Anthem is Composed by Rikard Nordraak.

The Norwegian National Anthem was Adopted on May 17, 1864.

The Norwegian National Anthem is a matter of Pride for all Norwegians and it is sung everywhere from Government Offices to Schools and Colleges on specially occasions like Norway Constitution Day – Syttende mai or Grunnlovsdagen on 17 May, etc.

I am sure you might be searching for Norwegian Lyrics, English Meaning, Instrumental Music, Vocals, Video, Mp3 Download of Norwegian National Anthem – Ja, vi elsker dette landet.

Ja, vi elsker dette landet – Norwegian National Anthem Lyrics & Meaning :

Norwegian Lyrics English Meaning

 1. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
og den saganatt som senker
senker drømmer på vår jord.

2. Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
fra dets høye Sverre talte
talte Roma midt imot.

3. Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
andre kunne bare grede,
men det kom det kom igjen!

4. Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
husker bare hva som hendte
hendte ned på Fredrikshald!

5. Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlik.
det gav døden selv sin ære –
og det gav det gav forlik.

6. Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
nu vi står tre brødre sammen,
sammen og skal sådan stå!

7. Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
har den Herre stille lempet
så vi vant vi vant vår rett.

8. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
også vi, når det blir krevet,
for dets fred dets fred slår leir.

Ja, vi elsker dette landet – Norwegian National Anthem Video :

Instrumental Video –

Vocal Video –

Ja, vi elsker dette landet – Norwegian National Anthem Mp3 Download :

Ja, vi elsker dette landet – Norwegian National Anthem Instrumental Music Mp3 Download

Vocal Music Mp3 Download –

You can download this Ja, vi elsker dette landet – Norwegian National Anthem Mp3 and can set it as your Mobile Ringtone also.

Ja, vi elsker dette landet – Norwegian National Anthem Sheet Music :

If you are a performer and wish to perform the Norwegian National Anthem on Piano, Keyboard, Flute, Trumpet, Violin, Clarinet, Guitar or any other musical instrument then you will require Norwegian National Anthem Sheet Music.

Find below Sheet Music of the Norwegian National Anthem –

Norway National Anthem Sheet Music

If you like this post about the Norwegian National Anthem, Please LIKE & SHARE it with all Norwegians ….

Note :

National Anthem of any country shall be respected and proper observance and decorum shall be maintained when it is played. All inhabitants are required to stand when the national anthem is played or sung.

You may like to share ...You may also like...